57th National Open Athletic Championships – 2017

57th National Open Athletic Championships – 2017

Venue: Nehru Stadium

Date: 25th-28th September 2017
Day 1 Events
Events :WOMENS 5000m Run, MENS 5000m Run , MENS High Jump , MENS Javelin Throw,WOMENS 400m Run,MENS 400m Run, MENS Long Jump, WOMENS Hammer Throw,MENS 100m Run,WOMENS Long Jump,WOMENS High Jump,MENS 1500m Run,and MENS Shot Put.

Day 2 Events
MENS 110m Hurdles,WOMENS 100m Hurdles,MENS Long Jump,WOMENS Shot Put,WOMENS 100m Run,MENS 100m Run,WOMENS 400m Run,MENS Javelin Throw,MENS 400m Run,WOMENS 1500m Run and MENS 1500m Run.
————————–
L SURYA 16:02.85
RAILWAYS1 724
CHINTA YADAV 16:40.45
RAILWAYS2 727
AIGEETA NAIK 16:53.97
ALL INDIA POLICE SPO3 156
PRINU YADAV 17:18.94
RAILWAYS4 729
RIRANJIT KOUR 17:19.12 14-06-88
HARYANA5 318 KAVITA YADAV 17:19.87 08-11-98
UTTAR PRADESH6 968
SAVITA PAL 17:20.66 15-12-99
ASSAM7 198
HEENA THAKUR 17:28.88 17-11-96
HIMACHAL PRADESH8 359
PHOOLAN PAL 17:30.38 01-05-96
ASSAM9
197 TULSI KHOLIYA 18:06.62 15-08-99
UTTARAKHAND10
1007 JYOTI . 18:12.89 05-07-97
ASSAM11 194
VIDHYA K K 18:19.66 22-11-95
KERALA12
426 SANNYA SHARMA 18:21.22 15-12-93
MANIPUR13 573 THARA M D
18:42.25 04-03-94
KERALA14
431 ASHA CHOUDHARY 23:28.36 07-02-92
AFI15 104
MONIKA ATHARE DNF 26-03-92 LIC478
DIMPLE SINGH DNS 07-12-95
CHHATTISGARH1043 VARSHA . DNS 20-06-94
HARYANA316 RITU DINKAR DNS 01-10-93
RAJASTHAN788 ARPITHA . DNS 21-07-90
MANIPUR524 GARGI SHARMA DNS 11-03-93
HIMACHAL PRADESH357 SANJEEVANI JADHAV DNS 12-07-96 ONGC584 ARATI PATIL DNS MAHARASHTRA

Event 6 Mens 5000m Run

# NR:BAHADUR PRASAD BRIMINGHAM 13:29.70 27/06/1992 % MR:BAHADUR PRASAD CHENNAI 13:54.72 1994
LAKSHMANAN G 14:04.21 05-06-90 SERVICES1 824
ABHISHEK PAL 14:08.38 RAILWAYS2 757
MANN SINGH 14:08.87 20-06-89 SERVICES3 852
SURESH KUMAR 14:11.25 01-07-91 ONGC4 604
KALIDAS HIRAVE 14:18.86 24-09-91 LIC5 490
MURALI GAVIT 14:29.47 01-02-92 GUJARAT6 282
HARSHAD MHATRE 14:31.35 09-08-98 ASSAM7 200
ANIL G PANWAR 14:37.07 23-01-90 SERVICES8 840
KISAN NARSI TADVI 14:39.35 10-01-98 ONGC9 606
BIPIN KUMAR PATEL 14:41.19 12-12-96 ASSAM10 199
SHUBHANKAR GHOSH 14:48.98 RAILWAYS11 739
GURPREET . 14:52.02 24-12-99 HARYANA12 327
VIRENDER KUMAR PAL 14:57.38 RAILWAYS13 758
RANJEET PATEL 15:48.39 07-12-93 ONGC14 608
VICTOR SAMUEL 16:20.73 TAMILNADU15 929
ARJUNJI THAKOR 17:09.96 07-11-96 GUJARAT16 302
GOURAV SHARMA 17:11.83 28-05-95 AFI17 136
PARMESHWAR SINGH 17:20.75 02-10-97
CHHATTISGARH18 239 DHIRAJ SOLANKI 17:22.25 03-06-88 GUJARAT19 298
PRAMOD SINGH PATNI DNF 09-03-90
LIC494 MANOJ . DNF 13-04-97 HARYANA330
HARISH KORANGA DNF 01-07-94 UTTARAKHAND1010
BAHADUR PATEL DNS 31-12-99 TAMILNADU924
ARJUN KUMAR DNS 03-12-97 UTTAR PRADESH981
RANJIT SINGH DNS PUNJAB675
YOKESH . DNS TAMILNADU919
ANIL KUMAR YADAV DNS 20-07-97 UTTAR
PRADESH1003 SUNIL. KUMAR DNS 08-06-88 HIMACHAL
PRADESH363 VISHNOVEER SINGH DNS

——————————

Mens 400mts Hurdles

1. SANTHOSH KUMAR – TAMILNADU – 50.16 SEC – NEW MEET RECORD

2. RAMACHANDRAN – SERVICES – 51.02 SEC
3. AFTAB ALAM – UTTAR PRADESH – 51.33 SEC

Leave a Comment