BDS & RDS Panruti Zonal Chess Competition (2016-17)- Under 14 Boys GHSS- Naduveerapattu

  • in

BDS & RDS Panruti Zonal Chess Competition (2016-17)- Under 14 Boys GHSS- Naduveerapattu
Organizer(s) Naduveerapattu School
Federation India ( IND )
Tournament director Mr.Thiru Vikraman- PET ,GHSS, Naduveerapattu
Chief Arbiter FA Anandh Babu VL
Time control 30 Min each
Location GHSS- Naduveerapattu
Date 2016/08/26
Rating-Ø 1000
Pairing program Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile

Pairings/Results                  
Round 1                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 34 Pradhap P 0 0 0 – 1 0 Adithya R 0 1
2 2 Ajairaj S 0 0 0 – 1 0 Prasanna M 0 35
3 36 Prathap M 0 0 1 – 0 0 Ajithkesari R 0 3
4 4 Ajmeerkhan A 0 0 - – + 0 Premanth S 0 37
5 38 Purushothaman S 0 0 + – - 0 Aravind A 0 5
6 6 Arivarasu C 0 0 1 – 0 0 Purushothaman S 0 39
7 40 Ragunathan T 0 0 0 – 1 0 Azhaguraj A 0 7
8 8 Balachandru S 0 0 0 – 1 0 Rahul R 0 41
9 42 Rajesh R 0 0 0 – 1 0 Balaji T 0 9
10 10 Balakumar K 0 0 0 – 1 0 Rajeshkumar R 0 43
11 44 Rajmohan R 0 0 1 – 0 0 Boobalan B 0 11
12 12 Briliyan 0 0 1 – 0 0 Rithickroshan A 0 45
13 46 Santhosh S 0 0 0 – 1 0 Charles S 0 13
14 14 Devantharan G 0 0 1 – 0 0 Shewak C 0 47
15 48 Sivaneshan S 0 0 1 – 0 0 Dhilip Kumar K 0 15
16 16 Dinesh R 0 0 ½ – ½ 0 Srikanth S 0 49
17 50 Sudhagar E 0 0 1 – 0 0 Durairaj D 0 17
18 18 Eashwaran S 0 0 + – - 0 Sugan M 0 51
19 52 Sugumar M 0 0 0 – 1 0 Eswar S 0 19
20 20 Gokul S 0 0 - – + 0 Suman S 0 53
21 54 Surender S 0 0 0 – 1 0 Gokulnath G 0 21
22 22 Gowtham D 0 0 0 – 1 0 Thivahar V 0 55
23 56 Thulasi M 0 0 0 – 1 0 Gurumoorthi T 0 23
24 24 Hariharan D 0 0 + – - 0 Vignesh S 0 57
25 58 Vignesh V 0 0 - – + 0 Iyyanar V 0 25
26 26 Jayasurya J 0 0 1 – 0 0 Vigneshwaran M 0 59
27 60 Vikram K 0 0 - – + 0 Kaviselvan V 0 27
28 28 Krishna Raj T 0 0 1 – 0 0 Vimalrajan V 0 61
29 62 Vishal P 0 0 1 – 0 0 Lalithkumar M 0 29
30 30 Malaiyappan P 0 0 1 – 0 0 Viswa R 0 63
31 64 Vivekrajan S 0 0 ½ – ½ 0 Manikandan E 0 31
32 32 Nithanandham S 0 0 1 – 0 0 Yogeshwaran R 0 65
33 66 Yuva Bharathi P 0 0 0 – 1 0 Panjmoorthi S 0 33
Pairings/Results                  
Round 2                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Adithya R 0 1 1 – 0 1 Krishna Raj T 0 28
2 33 Panjmoorthi S 0 1 0 – 1 1 Arivarasu C 0 6
3 7 Azhaguraj A 0 1 0 – 1 1 Malaiyappan P 0 30
4 9 Balaji T 0 1 0 – 1 1 Nithanandham S 0 32
5 35 Prasanna M 0 1 1 – 0 1 Briliyan 0 12
6 13 Charles S 0 1 1 – 0 1 Prathap M 0 36
7 41 Rahul R 0 1 0 – 1 1 Devantharan G 0 14
8 37 Premanth S 0 1 1 – 0 1 Eashwaran S 0 18
9 19 Eswar S 0 1 1 – 0 1 Purushothaman S 0 38
10 21 Gokulnath G 0 1 0 – 1 1 Rajmohan R 0 44
11 23 Gurumoorthi T 0 1 1 – 0 1 Sivaneshan S 0 48
12 24 Hariharan D 0 1 1 – 0 1 Sudhagar E 0 50
13 53 Suman S 0 1 0 – 1 1 Iyyanar V 0 25
14 43 Rajeshkumar R 0 1 0 – 1 1 Jayasurya J 0 26
15 55 Thivahar V 0 1 0 – 1 1 Kaviselvan V 0 27
16 31 Manikandan E 0 ½ 0 – 1 1 Vishal P 0 62
17 49 Srikanth S 0 ½ 0 – 1 ½ Vivekrajan S 0 64
18 3 Ajithkesari R 0 0 1 – 0 ½ Dinesh R 0 16
19 45 Rithickroshan A 0 0 0 – 1 0 Ajairaj S 0 2
20 4 Ajmeerkhan A 0 0 - – + 0 Santhosh S 0 46
21 5 Aravind A 0 0 - – + 0 Sugumar M 0 52
22 47 Shewak C 0 0 1 – 0 0 Balachandru S 0 8
23 51 Sugan M 0 0 - – + 0 Balakumar K 0 10
24 11 Boobalan B 0 0 1 – 0 0 Surender S 0 54
25 15 Dhilip Kumar K 0 0 1 – 0 0 Thulasi M 0 56
26 17 Durairaj D 0 0 + – - 0 Vignesh S 0 57
27 58 Vignesh V 0 0 - – - 0 Gokul S 0 20
28 59 Vigneshwaran M 0 0 1 – 0 0 Gowtham D 0 22
29 29 Lalithkumar M 0 0 - – - 0 Vikram K 0 60
30 61 Vimalrajan V 0 0 1 – 0 0 Pradhap P 0 34
31 39 Purushothaman S 0 0 1 – 0 0 Yuva Bharathi P 0 66
32 63 Viswa R 0 0 1 – 0 0 Ragunathan T 0 40
33 65 Yogeshwaran R 0 0 0 – 1 0 Rajesh R 0 42
Pairings/Results                  
Round 3                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 26 Jayasurya J 0 2 0 – 1 2 Adithya R 0 1
2 27 Kaviselvan V 0 2 1 – 0 2 Arivarasu C 0 6
3 30 Malaiyappan P 0 2 0 – 1 2 Charles S 0 13
4 14 Devantharan G 0 2 0 – 1 2 Prasanna M 0 35
5 32 Nithanandham S 0 2 0 – 1 2 Eswar S 0 19
6 44 Rajmohan R 0 2 0 – 1 2 Gurumoorthi T 0 23
7 62 Vishal P 0 2 1 – 0 2 Hariharan D 0 24
8 25 Iyyanar V 0 2 0 – 1 2 Premanth S 0 37
9 64 Vivekrajan S 0 1 – 0 1 Azhaguraj A 0 7
10 2 Ajairaj S 0 1 0 – 1 1 Purushothaman S 0 39
11 41 Rahul R 0 1 0 – 1 1 Ajithkesari R 0 3
12 43 Rajeshkumar R 0 1 0 – 1 1 Balaji T 0 9
13 42 Rajesh R 0 1 0 – 1 1 Balakumar K 0 10
14 11 Boobalan B 0 1 0 – 1 1 Santhosh S 0 46
15 12 Briliyan 0 1 0 – 1 1 Shewak C 0 47
16 50 Sudhagar E 0 1 0 – 1 1 Dhilip Kumar K 0 15
17 17 Durairaj D 0 1 1 – 0 1 Sugumar M 0 52
18 18 Eashwaran S 0 1 0 – 1 1 Suman S 0 53
19 48 Sivaneshan S 0 1 0 – 1 1 Gokulnath G 0 21
20 28 Krishna Raj T 0 1 1 – 0 1 Thivahar V 0 55
21 59 Vigneshwaran M 0 1 0 – 1 1 Panjmoorthi S 0 33
22 36 Prathap M 0 1 1 – 0 1 Vimalrajan V 0 61
23 38 Purushothaman S 0 1 ½ – ½ 1 Viswa R 0 63
24 16 Dinesh R 0 ½ 0 – 1 ½ Manikandan E 0 31
25 8 Balachandru S 0 0 1 – 0 ½ Srikanth S 0 49
26 54 Surender S 0 0 + – - 0 Gokul S 0 20
27 22 Gowtham D 0 0 1 – 0 0 Rithickroshan A 0 45
28 29 Lalithkumar M 0 0 - – + 0 Thulasi M 0 56
29 34 Pradhap P 0 0 0 – 1 0 Yogeshwaran R 0 65
30 40 Ragunathan T 0 0 1 – 0 0 Yuva Bharathi P 0 66
31 4 Ajmeerkhan A 0 0 0   not paired    
32 5 Aravind A 0 0 0   not paired    
33 51 Sugan M 0 0 0   not paired    
34 57 Vignesh S 0 0 0   not paired    
35 58 Vignesh V 0 0 0   not paired    
36 60 Vikram K 0 0 0   not paired  
Pairings/Results                  
Round 4                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Adithya R 0 3 1 – 0 3 Kaviselvan V 0 27
2 13 Charles S 0 3 1 – 0 3 Prasanna M 0 35
3 19 Eswar S 0 3 1 – 0 3 Premanth S 0 37
4 23 Gurumoorthi T 0 3 1 – 0 3 Vishal P 0 62
5 6 Arivarasu C 0 2 1 – 0 Vivekrajan S 0 64
6 3 Ajithkesari R 0 2 0 – 1 2 Krishna Raj T 0 28
7 9 Balaji T 0 2 1 – 0 2 Malaiyappan P 0 30
8 10 Balakumar K 0 2 0 – 1 2 Nithanandham S 0 32
9 33 Panjmoorthi S 0 2 1 – 0 2 Devantharan G 0 14
10 15 Dhilip Kumar K 0 2 ½ – ½ 2 Prathap M 0 36
11 39 Purushothaman S 0 2 0 – 1 2 Durairaj D 0 17
12 21 Gokulnath G 0 2 0 – 1 2 Santhosh S 0 46
13 24 Hariharan D 0 2 0 – 1 2 Rajmohan R 0 44
14 47 Shewak C 0 2 0 – 1 2 Iyyanar V 0 25
15 53 Suman S 0 2 0 – 1 2 Jayasurya J 0 26
16 31 Manikandan E 0 1 – 0 Purushothaman S 0 38
17 63 Viswa R 0 ½ – ½ 1 Ajairaj S 0 2
18 7 Azhaguraj A 0 1 0 – 1 1 Rajeshkumar R 0 43
19 48 Sivaneshan S 0 1 1 – 0 1 Balachandru S 0 8
20 50 Sudhagar E 0 1 0 – 1 1 Boobalan B 0 11
21 52 Sugumar M 0 1 + – - 1 Briliyan 0 12
22 54 Surender S 0 1 0 – 1 1 Eashwaran S 0 18
23 56 Thulasi M 0 1 1 – 0 1 Gowtham D 0 22
24 55 Thivahar V 0 1 0 – 1 1 Ragunathan T 0 40
25 65 Yogeshwaran R 0 1 0 – 1 1 Rahul R 0 41
26 61 Vimalrajan V 0 1 1 – 0 1 Rajesh R 0 42
27 49 Srikanth S 0 ½ 0 – 1 1 Vigneshwaran M 0 59
28 29 Lalithkumar M 0 0 - – + ½ Dinesh R 0 16
29 45 Rithickroshan A 0 0 + – - 0 Gokul S 0 20
30 66 Yuva Bharathi P 0 0 0 – 1 0 Pradhap P 0 34
31 4 Ajmeerkhan A 0 0 0   not paired    
32 5 Aravind A 0 0 0   not paired    
33 51 Sugan M 0 0 0   not paired    
34 57 Vignesh S 0 0 0   not paired    
35 58 Vignesh V 0 0 0   not paired    
36 60 Vikram K 0 0 0   not paired  
Pairings/Results                  
Round 5                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 19 Eswar S 0 4 1 – 0 4 Adithya R 0 1
2 23 Gurumoorthi T 0 4 ½ – ½ 4 Charles S 0 13
3 32 Nithanandham S 0 3 0 – 1 3 Arivarasu C 0 6
4 35 Prasanna M 0 3 0 – 1 3 Balaji T 0 9
5 17 Durairaj D 0 3 0 – 1 3 Panjmoorthi S 0 33
6 25 Iyyanar V 0 3 0 – 1 3 Rajmohan R 0 44
7 37 Premanth S 0 3 1 – 0 3 Jayasurya J 0 26
8 46 Santhosh S 0 3 1 – 0 3 Kaviselvan V 0 27
9 28 Krishna Raj T 0 3 + – - 3 Vishal P 0 62
10 64 Vivekrajan S 0 0 – 1 Dhilip Kumar K 0 15
11 36 Prathap M 0 1 – 0 Manikandan E 0 31
12 43 Rajeshkumar R 0 2 - – - 2 Ajithkesari R 0 3
13 41 Rahul R 0 2 0 – 1 2 Balakumar K 0 10
14 11 Boobalan B 0 2 1 – 0 2 Shewak C 0 47
15 14 Devantharan G 0 2 0 – 1 2 Sivaneshan S 0 48
16 18 Eashwaran S 0 2 + – - 2 Thulasi M 0 56
17 52 Sugumar M 0 2 0 – 1 2 Gokulnath G 0 21
18 59 Vigneshwaran M 0 2 1 – 0 2 Hariharan D 0 24
19 30 Malaiyappan P 0 2 0 – 1 2 Suman S 0 53
20 63 Viswa R 0 2 + – - 2 Purushothaman S 0 39
21 40 Ragunathan T 0 2 0 – 1 2 Vimalrajan V 0 61
22 2 Ajairaj S 0 - – + Dinesh R 0 16
23 38 Purushothaman S 0 + – - 1 Briliyan 0 12
24 45 Rithickroshan A 0 1 + – - 1 Azhaguraj A 0 7
25 8 Balachandru S 0 1 1 – 0 1 Sudhagar E 0 50
26 22 Gowtham D 0 1 0 – 1 1 Yogeshwaran R 0 65
27 34 Pradhap P 0 1 1 – 0 1 Surender S 0 54
28 42 Rajesh R 0 1 + – - 1 Thivahar V 0 55
29 66 Yuva Bharathi P 0 0 0 – 1 ½ Srikanth S 0 49
30 4 Ajmeerkhan A 0 0 0   not paired    
31 5 Aravind A 0 0 0   not paired    
32 20 Gokul S 0 0 0   not paired    
33 29 Lalithkumar M 0 0 0   not paired    
34 51 Sugan M 0 0 0   not paired    
35 57 Vignesh S 0 0 0   not paired    
36 58 Vignesh V 0 0 0   not paired    
37 60 Vikram K 0 0 0   not paired  
Pairings/Results                  
Round 6                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 13 Charles S 0 ½ – ½ 5 Eswar S 0 19
2 1 Adithya R 0 4 0 – 1 Gurumoorthi T 0 23
3 6 Arivarasu C 0 4 0 – 1 4 Premanth S 0 37
4 9 Balaji T 0 4 0 – 1 4 Panjmoorthi S 0 33
5 28 Krishna Raj T 0 4 1 – 0 4 Santhosh S 0 46
6 44 Rajmohan R 0 4 1 – 0 Prathap M 0 36
7 15 Dhilip Kumar K 0 1 – 0 3 Balakumar K 0 10
8 35 Prasanna M 0 3 0 – 1 3 Boobalan B 0 11
9 53 Suman S 0 3 + – - 3 Durairaj D 0 17
10 18 Eashwaran S 0 3 0 – 1 3 Nithanandham S 0 32
11 21 Gokulnath G 0 3 0 – 1 3 Vigneshwaran M 0 59
12 61 Vimalrajan V 0 3 - – + 3 Iyyanar V 0 25
13 26 Jayasurya J 0 3 - – + 3 Sivaneshan S 0 48
14 27 Kaviselvan V 0 3 1 – 0 3 Viswa R 0 63
15 62 Vishal P 0 3 - – + Dinesh R 0 16
16 38 Purushothaman S 0 - – + Vivekrajan S 0 64
17 31 Manikandan E 0 + – - 2 Ajithkesari R 0 3
18 42 Rajesh R 0 2 - – + 2 Balachandru S 0 8
19 43 Rajeshkumar R 0 2 - – + 2 Devantharan G 0 14
20 24 Hariharan D 0 2 0 – 1 2 Rahul R 0 41
21 45 Rithickroshan A 0 2 + – - 2 Malaiyappan P 0 30
22 47 Shewak C 0 2 0 – 1 2 Pradhap P 0 34
23 39 Purushothaman S 0 2 - – - 2 Sugumar M 0 52
24 65 Yogeshwaran R 0 2 + – - 2 Ragunathan T 0 40
25 2 Ajairaj S 0 + – - 2 Thulasi M 0 56
26 49 Srikanth S 0 - – - 1 Azhaguraj A 0 7
27 50 Sudhagar E 0 1 + – - 1 Briliyan 0 12
28 54 Surender S 0 1 0 – 1 1 Gowtham D 0 22
29 55 Thivahar V 0 1 - – - 0 Yuva Bharathi P 0 66
30 4 Ajmeerkhan A 0 0 0   not paired    
31 5 Aravind A 0 0 0   not paired    
32 20 Gokul S 0 0 0   not paired    
33 29 Lalithkumar M 0 0 0   not paired    
34 51 Sugan M 0 0 0   not paired    
35 57 Vignesh S 0 0 0   not paired    
36 58 Vignesh V 0 0 0   not paired    
37 60 Vikram K 0 0 0   not paired  

Leave a Comment