BDS & RDS Panruti Zonal Chess Competition (2016-17)- Under 17 Boys GHSS- Naduveerapattu

  • in

BDS & RDS Panruti Zonal Chess Competition (2016-17)- Under 17 Boys GHSS- Naduveerapattu
Organizer(s) Naduveerapattu School
Federation India ( IND )
Tournament director Mr.Thiru Vikraman- PET ,GHSS, Naduveerapattu
Chief Arbiter FA Anandh Babu VL
Time control 30 Min each
Location GHSS- Naduveerapattu
Date 2016/08/26
Rating-Ø 1001
Pairing program Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile

Pairings/Results                  
Round 1                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 28 Nithishkumar V 0 0 0 – 1 0 Jagan S 1061 1
2 2 Ajay S 0 0 0 – 1 0 Parthasarathy K 0 29
3 30 Parthiban T 0 0 + – - 0 Antonyraj C 0 3
4 4 Arun E 0 0 1 – 0 0 Praveen Kumar A 0 31
5 32 Pushparaj J 0 0 0 – 1 0 Arunchalam R 0 5
6 6 Arunkumar S 0 0 - – + 0 Pushparaj S 0 33
7 34 Ragul P 0 0 1 – 0 0 Balakrishnan S 0 7
8 8 Balamurugan S 0 0 1 – 0 0 Raguraman P 0 35
9 36 Raj M 0 0 0 – 1 0 Bharanidharan T 0 9
10 10 Chandrakumar V 0 0 1 – 0 0 Rajakamal B 0 37
11 38 Ramachandiran S 0 0 1 – 0 0 Chandru S 0 11
12 12 DIneshkumar C 0 0 0 – 1 0 Ramesh R 0 39
13 40 Sakdheeswaran A 0 0 1 – 0 0 Deepanraj G 0 13
14 14 Dharanidharan S 0 0 0 – 1 0 Sanjai D 0 41
15 42 Sanjaykumar R 0 0 1 – 0 0 Dhineshraj R 0 15
16 16 Divagar V M 0 0 0 – 1 0 Santhosh D 0 43
17 44 Saran N 0 0 - – - 0 Elavarsan J 0 17
18 18 Gopi S 0 0 1 – 0 0 Seenuvasan R 0 45
19 46 Selvakumar M 0 0 0 – 1 0 Gopikrishnan M 0 19
20 20 Harish Babu P 0 0 - – + 0 ShanmugaPriyan S 0 47
21 48 Sriram R 0 0 1 – 0 0 Jayachandran J 0 21
22 56 Vignesh R 0 0 0 – 1 0 Subash V 0 49
23 50 Suriya Prakash D 0 0 0 – 1 0 Jeevanantham K 0 22
24 23 Karthik M 0 0 1 – 0 0 Suriyaprakash M 0 51
25 52 Thalapathigugan K 0 0 0 – 1 0 Kaviarasu E 0 24
26 25 Kaviyarasan K 0 0 0 – 1 0 Vasanth S 0 53
27 54 Vasathanathan E 0 0 0 – 1 0 Kowshik Raj S 0 26
28 27 Lakshmi Narasiman P 0 0 1 – 0 0 Vignesh M 0 55
                 
Pairings/Results                  
Round 2                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Jagan S 1061 1 1 – 0 1 Pushparaj S 0 33
2 29 Parthasarathy K 0 1 1 – 0 1 Arun E 0 4
3 5 Arunchalam R 0 1 ½ – ½ 1 Ragul P 0 34
4 30 Parthiban T 0 1 0 – 1 1 Balamurugan S 0 8
5 9 Bharanidharan T 0 1 1 – 0 1 Ramachandiran S 0 38
6 39 Ramesh R 0 1 1 – 0 1 Chandrakumar V 0 10
7 41 Sanjai D 0 1 0 – 1 1 Gopi S 0 18
8 19 Gopikrishnan M 0 1 0 – 1 1 Sakdheeswaran A 0 40
9 22 Jeevanantham K 0 1 1 – 0 1 Sanjaykumar R 0 42
10 43 Santhosh D 0 1 1 – 0 1 Karthik M 0 23
11 24 Kaviarasu E 0 1 1 – 0 1 ShanmugaPriyan S 0 47
12 26 Kowshik Raj S 0 1 1 – 0 1 Sriram R 0 48
13 49 Subash V 0 1 1 – 0 1 Lakshmi Narasiman P 0 27
14 53 Vasanth S 0 1 1 – 0 0 Ajay S 0 2
15 3 Antonyraj C 0 0 - – + 0 Pushparaj J 0 32
16 6 Arunkumar S 0 0 - – + 0 Raj M 0 36
17 7 Balakrishnan S 0 0 + – - 0 Saran N 0 44
18 11 Chandru S 0 0 1 – 0 0 Selvakumar M 0 46
19 31 Praveen Kumar A 0 0 1 – 0 0 DIneshkumar C 0 12
20 13 Deepanraj G 0 0 1 – 0 0 Suriya Prakash D 0 50
21 35 Raguraman P 0 0 0 – 1 0 Dharanidharan S 0 14
22 15 Dhineshraj R 0 0 0 – 1 0 Thalapathigugan K 0 52
23 37 Rajakamal B 0 0 1 – 0 0 Divagar V M 0 16
24 17 Elavarsan J 0 0 - – + 0 Vasathanathan E 0 54
25 45 Seenuvasan R 0 0 + – - 0 Harish Babu P 0 20
26 21 Jayachandran J 0 0 1 – 0 0 Vignesh R 0 56
27 51 Suriyaprakash M 0 0 1 – 0 0 Kaviyarasan K 0 25
28 55 Vignesh M 0 0 0 – 1 0 Nithishkumar V 0 28
Pairings/Results                  
Round 3                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 26 Kowshik Raj S 0 2 0 – 1 2 Jagan S 1061 1
2 8 Balamurugan S 0 2 1 – 0 2 Parthasarathy K 0 29
3 39 Ramesh R 0 2 0 – 1 2 Bharanidharan T 0 9
4 18 Gopi S 0 2 0 – 1 2 Santhosh D 0 43
5 40 Sakdheeswaran A 0 2 0 – 1 2 Jeevanantham K 0 22
6 53 Vasanth S 0 2 0 – 1 2 Kaviarasu E 0 24
7 34 Ragul P 0 0 – 1 2 Subash V 0 49
8 4 Arun E 0 1 0 – 1 Arunchalam R 0 5
9 7 Balakrishnan S 0 1 0 – 1 1 Pushparaj J 0 32
10 10 Chandrakumar V 0 1 1 – 0 1 Raj M 0 36
11 33 Pushparaj S 0 1 1 – 0 1 Chandru S 0 11
12 38 Ramachandiran S 0 1 1 – 0 1 Deepanraj G 0 13
13 14 Dharanidharan S 0 1 1 – 0 1 Rajakamal B 0 37
14 42 Sanjaykumar R 0 1 0 – 1 1 Gopikrishnan M 0 19
15 45 Seenuvasan R 0 1 0 – 1 1 Jayachandran J 0 21
16 23 Karthik M 0 1 1 – 0 1 Sanjai D 0 41
17 27 Lakshmi Narasiman P 0 1 1 – 0 1 Suriyaprakash M 0 51
18 28 Nithishkumar V 0 1 1 – 0 1 Vasathanathan E 0 54
19 47 ShanmugaPriyan S 0 1 1 – 0 1 Parthiban T 0 30
20 48 Sriram R 0 1 1 – 0 1 Praveen Kumar A 0 31
21 52 Thalapathigugan K 0 1 1 – 0 0 DIneshkumar C 0 12
22 2 Ajay S 0 0 1 – 0 0 Raguraman P 0 35
23 46 Selvakumar M 0 0 0 – 1 0 Dhineshraj R 0 15
24 16 Divagar V M 0 0 1 – 0 0 Suriya Prakash D 0 50
25 25 Kaviyarasan K 0 0 1 – 0 0 Vignesh M 0 55
26 56 Vignesh R 0 0 1   bye    
27 3 Antonyraj C 0 0 0   not paired    
28 6 Arunkumar S 0 0 0   not paired    
29 17 Elavarsan J 0 0 0   not paired    
30 20 Harish Babu P 0 0 0   not paired    
31 44 Saran N 0 0 0   not paired  
Pairings/Results                  
Round 4                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Jagan S 1061 3 1 – 0 3 Jeevanantham K 0 22
2 24 Kaviarasu E 0 3 0 – 1 3 Balamurugan S 0 8
3 9 Bharanidharan T 0 3 0 – 1 3 Subash V 0 49
4 43 Santhosh D 0 3 1 – 0 Arunchalam R 0 5
5 29 Parthasarathy K 0 2 ½ – ½ 2 Chandrakumar V 0 10
6 32 Pushparaj J 0 2 0 – 1 2 Dharanidharan S 0 14
7 33 Pushparaj S 0 2 1 – 0 2 Gopi S 0 18
8 19 Gopikrishnan M 0 2 1 – 0 2 Ramachandiran S 0 38
9 21 Jayachandran J 0 2 0 – 1 2 Ramesh R 0 39
10 40 Sakdheeswaran A 0 2 1 – 0 2 Karthik M 0 23
11 47 ShanmugaPriyan S 0 2 1 – 0 2 Kowshik Raj S 0 26
12 52 Thalapathigugan K 0 2 0 – 1 2 Lakshmi Narasiman P 0 27
13 28 Nithishkumar V 0 2 1 – 0 2 Vasanth S 0 53
14 34 Ragul P 0 ½ – ½ 2 Sriram R 0 48
15 31 Praveen Kumar A 0 1 0 – 1 1 Ajay S 0 2
16 36 Raj M 0 1 0 – 1 1 Arun E 0 4
17 37 Rajakamal B 0 1 1 – 0 1 Balakrishnan S 0 7
18 11 Chandru S 0 1 0 – 1 1 Sanjai D 0 41
19 13 Deepanraj G 0 1 0 – 1 1 Sanjaykumar R 0 42
20 15 Dhineshraj R 0 1 1 – 0 1 Seenuvasan R 0 45
21 51 Suriyaprakash M 0 1 1 – 0 1 Divagar V M 0 16
22 54 Vasathanathan E 0 1 0 – 1 1 Kaviyarasan K 0 25
23 30 Parthiban T 0 1 0 – 1 1 Vignesh R 0 56
24 12 DIneshkumar C 0 0 0 – 1 0 Selvakumar M 0 46
25 50 Suriya Prakash D 0 0 1 – 0 0 Raguraman P 0 35
26 55 Vignesh M 0 0 1   bye    
27 3 Antonyraj C 0 0 0   not paired    
28 6 Arunkumar S 0 0 0   not paired    
29 17 Elavarsan J 0 0 0   not paired    
30 20 Harish Babu P 0 0 0   not paired    
31 44 Saran N 0 0 0   not paired  
Pairings/Results                  
Round 5                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 49 Subash V 0 4 0 – 1 4 Jagan S 1061 1
2 8 Balamurugan S 0 4 0 – 1 4 Santhosh D 0 43
3 27 Lakshmi Narasiman P 0 3 ½ – ½ 3 Bharanidharan T 0 9
4 14 Dharanidharan S 0 3 0 – 1 3 Nithishkumar V 0 28
5 19 Gopikrishnan M 0 3 1 – 0 3 Pushparaj S 0 33
6 22 Jeevanantham K 0 3 0 – 1 3 ShanmugaPriyan S 0 47
7 39 Ramesh R 0 3 ½ – ½ 3 Kaviarasu E 0 24
8 48 Sriram R 0 1 – 0 3 Sakdheeswaran A 0 40
9 5 Arunchalam R 0 0 – 1 Parthasarathy K 0 29
10 10 Chandrakumar V 0 1 – 0 2 Ajay S 0 2
11 4 Arun E 0 2 1 – 0 2 Ragul P 0 34
12 38 Ramachandiran S 0 2 0 – 1 2 Dhineshraj R 0 15
13 18 Gopi S 0 2 0 – 1 2 Rajakamal B 0 37
14 41 Sanjai D 0 2 0 – 1 2 Jayachandran J 0 21
15 23 Karthik M 0 2 - – + 2 Sanjaykumar R 0 42
16 25 Kaviyarasan K 0 2 1 – 0 2 Thalapathigugan K 0 52
17 26 Kowshik Raj S 0 2 1 – 0 2 Suriyaprakash M 0 51
18 56 Vignesh R 0 2 0 – 1 2 Pushparaj J 0 32
19 53 Vasanth S 0 2 - – + 1 Chandru S 0 11
20 7 Balakrishnan S 0 1 - – + 1 Raj M 0 36
21 45 Seenuvasan R 0 1 0 – 1 1 Deepanraj G 0 13
22 16 Divagar V M 0 1 0 – 1 1 Vasathanathan E 0 54
23 46 Selvakumar M 0 1 + – - 1 Parthiban T 0 30
24 55 Vignesh M 0 1 - – + 1 Praveen Kumar A 0 31
25 12 DIneshkumar C 0 0 - – + 1 Suriya Prakash D 0 50
26 35 Raguraman P 0 0 1   bye    
27 3 Antonyraj C 0 0 0   not paired    
28 6 Arunkumar S 0 0 0   not paired    
29 17 Elavarsan J 0 0 0   not paired    
30 20 Harish Babu P 0 0 0   not paired    
31 44 Saran N 0 0 0   not paired  
Pairings/Results                  
Round 6                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Jagan S 1061 5 ½ – ½ 5 Santhosh D 0 43
2 47 ShanmugaPriyan S 0 4 0 – 1 4 Balamurugan S 0 8
3 49 Subash V 0 4 0 – 1 4 Gopikrishnan M 0 19
4 9 Bharanidharan T 0 0 – 1 4 Nithishkumar V 0 28
5 27 Lakshmi Narasiman P 0 0 – 1 Chandrakumar V 0 10
6 24 Kaviarasu E 0 1 – 0 Sriram R 0 48
7 29 Parthasarathy K 0 1 – 0 Ramesh R 0 39
8 32 Pushparaj J 0 3 0 – 1 3 Arun E 0 4
9 33 Pushparaj S 0 3 1 – 0 3 Dharanidharan S 0 14
10 15 Dhineshraj R 0 3 0 – 1 3 Kowshik Raj S 0 26
11 21 Jayachandran J 0 3 0 – 1 3 Sakdheeswaran A 0 40
12 37 Rajakamal B 0 3 0 – 1 3 Jeevanantham K 0 22
13 42 Sanjaykumar R 0 3 1 – 0 3 Kaviyarasan K 0 25
14 5 Arunchalam R 0 1 – 0 2 Gopi S 0 18
15 2 Ajay S 0 2 1 – 0 2 Suriya Prakash D 0 50
16 51 Suriyaprakash M 0 2 1 – 0 2 Chandru S 0 11
17 13 Deepanraj G 0 2 - – + 2 Thalapathigugan K 0 52
18 23 Karthik M 0 2 - – + 2 Vignesh R 0 56
19 41 Sanjai D 0 2 0 – 1 2 Praveen Kumar A 0 31
20 46 Selvakumar M 0 2 0 – 1 2 Ragul P 0 34
21 53 Vasanth S 0 2 - – - 2 Raj M 0 36
22 54 Vasathanathan E 0 2 1 – 0 2 Ramachandiran S 0 38
23 7 Balakrishnan S 0 1 - – - 1 Seenuvasan R 0 45
24 35 Raguraman P 0 1 1 – 0 1 Divagar V M 0 16
25 55 Vignesh M 0 1 - – - 1 Parthiban T 0 30
26 12 DIneshkumar C 0 0 1   bye    
27 3 Antonyraj C 0 0 0   not paired    
28 6 Arunkumar S 0 0 0   not paired    
29 17 Elavarsan J 0 0 0   not paired    
30 20 Harish Babu P 0 0 0   not paired    
31 44 Saran N 0 0 0   not paired  

Leave a Comment