BHARATHIYAR DAY CHESS COMPETITION UNDER 17 BOYS

  • in

BHARATHIYAR DAY CHESS COMPETITION UNDER 17 BOYS
Organizer(s) BHARATHI .HR .SEC SCHOOL REDDIPATTI NAMAKKAL
Federation India ( IND )
Chief Arbiter FA SIVARAMAKRISHNAN R
Time control 15 MIN EACH
Location NAMAKKAL
Date 2016/08/23
Rating-Ø 1004
Pairing program Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile

Pairings/Results                  
Round 1                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 25 Keerthivasan R S 0 0 0 – 1 0 Abinesh S 0 3
2 4 Aravindhan C S 0 0 0 – 1 0 Lingesh S 0 26
3 27 Nandhakumar R 0 0 1 – 0 0 Arun J 0 5
4 6 Arun J 0 0 - – + 0 Nikil Raghav V 0 28
5 29 Nithish S 0 0 1 – 0 0 Arunprashanth S 0 7
6 8 Ashwin A 0 0 0 – 1 0 Sabari K 0 30
7 31 Santhoshraj D 0 0 0 – 1 0 Darwesh S H 0 9
8 10 Deepak M 0 0 0 – 1 0 Sathish A 0 32
9 34 Sethupathi M 0 0 - – - 0 Devaprakash 0 11
10 12 Dhanush J P 0 0 1 – 0 0 Shri Nithish S S 0 35
11 36 Siva S 0 0 0 – 1 0 Gandhiselvan M 0 13
12 1 Gangathiran K 1200 0 1 – 0 0 Soundararajan A 0 37
13 38 Srikanth E 0 0 1 – 0 0 Gnaneshwar Sr 0 14
14 15 Gowtham M 0 0 0 – 1 0 Sudhakar K 0 39
15 40 Sujithkamal V 0 0 0 – 1 0 Harish B 0 16
16 44 Velavan A 0 0 0 – 1 0 Tamilmani A 0 41
17 42 Tharun Sridhar B 0 0 0 – 1 0 Jayaharish M R 0 18
18 19 Jeeva B 0 0 1 – 0 0 Thiruvengadam S 0 43
19 45 Vijay B 0 0 0 – 1 0 Kadhareeswaran K 0 20
20 22 Kathirvel K 0 0 0 – 1 0 Vinith Raja R 0 46
21 24 Kavin C 0 0 0 – 1 0 Janakiraman A 0 17
22 47 Devaprakash S 0 0 0 – 1 0 Kavidash P 0 23
23 21 Karthick S 0 0 0 – 1 0 Selvam K 0 33
24 2 A 0 0 0   not paired  
Pairings/Results                  
Round 2                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 3 Abinesh S 0 1 1 – 0 1 Nandhakumar R 0 27
2 9 Darwesh S H 0 1 0 – 1 1 Nikil Raghav V 0 28
3 30 Sabari K 0 1 0 – 1 1 Dhanush J P 0 12
4 13 Gandhiselvan M 0 1 1 – 0 1 Nithish S 0 29
5 32 Sathish A 0 1 0 – 1 1 Gangathiran K 1200 1
6 16 Harish B 0 1 1 – 0 1 Srikanth E 0 38
7 18 Jayaharish M R 0 1 0 – 1 1 Sudhakar K 0 39
8 41 Tamilmani A 0 1 0 – 1 1 Jeeva B 0 19
9 20 Kadhareeswaran K 0 1 1 – 0 1 Vinith Raja R 0 46
10 23 Kavidash P 0 1 1 – 0 1 Janakiraman A 0 17
11 26 Lingesh S 0 1 0 – 1 1 Selvam K 0 33
12 36 Siva S 0 0 0 – 1 0 Aravindhan C S 0 4
13 5 Arun J 0 0 1 – 0 0 Sujithkamal V 0 40
14 37 Soundararajan A 0 0 0 – 1 0 Ashwin A 0 8
15 42 Tharun Sridhar B 0 0 1 – 0 0 Deepak M 0 10
16 14 Gnaneshwar Sr 0 0 0 – 1 0 Vijay B 0 45
17 43 Thiruvengadam S 0 0 1 – 0 0 Gowtham M 0 15
18 47 Devaprakash S 0 0 0 – 1 0 Kathirvel K 0 22
19 44 Velavan A 0 0 0 – 1 0 Kavin C 0 24
20 2 A 0 0 - – + 0 Keerthivasan R S 0 25
21 7 Arunprashanth S 0 0 0 – 1 0 Santhoshraj D 0 31
22 35 Shri Nithish S S 0 0 1 – 0 0 Karthick S 0 21
23 6 Arun J 0 0 0   not paired    
24 11 Devaprakash 0 0 0   not paired    
25 34 Sethupathi M 0 0 0   not paired  
Pairings/Results                  
Round 3                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 19 Jeeva B 0 2 1 – 0 2 Abinesh S 0 3
2 12 Dhanush J P 0 2 1 – 0 2 Kadhareeswaran K 0 20
3 28 Nikil Raghav V 0 2 1 – 0 2 Gandhiselvan M 0 13
4 1 Gangathiran K 1200 2 1 – 0 2 Kavidash P 0 23
5 39 Sudhakar K 0 2 1 – 0 2 Harish B 0 16
6 33 Selvam K 0 2 1 – 0 1 Arun J 0 5
7 4 Aravindhan C S 0 1 1 – 0 1 Sabari K 0 30
8 8 Ashwin A 0 1 0 – 1 1 Sathish A 0 32
9 38 Srikanth E 0 1 0 – 1 1 Darwesh S H 0 9
10 31 Santhoshraj D 0 1 1 – 0 1 Jayaharish M R 0 18
11 22 Kathirvel K 0 1 0 – 1 1 Shri Nithish S S 0 35
12 24 Kavin C 0 1 0 – 1 1 Tamilmani A 0 41
13 45 Vijay B 0 1 1 – 0 1 Keerthivasan R S 0 25
14 46 Vinith Raja R 0 1 1 – 0 1 Lingesh S 0 26
15 27 Nandhakumar R 0 1 0 – 1 1 Tharun Sridhar B 0 42
16 29 Nithish S 0 1 0 – 1 1 Thiruvengadam S 0 43
17 17 Janakiraman A 0 1 1 – 0 0 Gnaneshwar Sr 0 14
18 10 Deepak M 0 0 1 – 0 0 Devaprakash S 0 47
19 15 Gowtham M 0 0 0 – 1 0 Velavan A 0 44
20 40 Sujithkamal V 0 0 1 – 0 0 Siva S 0 36
21 21 Karthick S 0 0 ½ – ½ 0 Soundararajan A 0 37
22 7 Arunprashanth S 0 0 1   bye    
23 2 A 0 0 0   not paired    
24 6 Arun J 0 0 0   not paired    
25 11 Devaprakash 0 0 0   not paired    
26 34 Sethupathi M 0 0 0   not paired  
Pairings/Results                  
Round 4                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 28 Nikil Raghav V 0 3 0 – 1 3 Dhanush J P 0 12
2 39 Sudhakar K 0 3 0 – 1 3 Gangathiran K 1200 1
3 33 Selvam K 0 3 0 – 1 3 Jeeva B 0 19
4 3 Abinesh S 0 2 0 – 1 2 Sathish A 0 32
5 35 Shri Nithish S S 0 2 1 – 0 2 Aravindhan C S 0 4
6 9 Darwesh S H 0 2 1 – 0 2 Tamilmani A 0 41
7 13 Gandhiselvan M 0 2 1 – 0 2 Tharun Sridhar B 0 42
8 16 Harish B 0 2 0 – 1 2 Thiruvengadam S 0 43
9 20 Kadhareeswaran K 0 2 1 – 0 2 Janakiraman A 0 17
10 23 Kavidash P 0 2 0 – 1 2 Vijay B 0 45
11 46 Vinith Raja R 0 2 1 – 0 2 Santhoshraj D 0 31
12 5 Arun J 0 1 1 – 0 1 Nithish S 0 29
13 26 Lingesh S 0 1 0 – 1 1 Ashwin A 0 8
14 27 Nandhakumar R 0 1 1 – 0 1 Deepak M 0 10
15 18 Jayaharish M R 0 1 1 – 0 1 Srikanth E 0 38
16 30 Sabari K 0 1 1 – 0 1 Kathirvel K 0 22
17 40 Sujithkamal V 0 1 0 – 1 1 Kavin C 0 24
18 25 Keerthivasan R S 0 1 1 – 0 1 Arunprashanth S 0 7
19 37 Soundararajan A 0 ½ 0 – 1 1 Velavan A 0 44
20 15 Gowtham M 0 0 1 – 0 ½ Karthick S 0 21
21 14 Gnaneshwar Sr 0 0 1 – 0 0 Siva S 0 36
22 47 Devaprakash S 0 0 1   bye    
23 2 A 0 0 0   not paired    
24 6 Arun J 0 0 0   not paired    
25 11 Devaprakash 0 0 0   not paired    
26 34 Sethupathi M 0 0 0   not paired  
Pairings/Results                  
Round 5                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Gangathiran K 1200 4 0 – 1 4 Dhanush J P 0 12
2 19 Jeeva B 0 4 1 – 0 3 Darwesh S H 0 9
3 35 Shri Nithish S S 0 3 0 – 1 3 Gandhiselvan M 0 13
4 20 Kadhareeswaran K 0 3 0 – 1 3 Sudhakar K 0 39
5 43 Thiruvengadam S 0 3 1 – 0 3 Nikil Raghav V 0 28
6 32 Sathish A 0 3 1 – 0 3 Vinith Raja R 0 46
7 45 Vijay B 0 3 1 – 0 3 Selvam K 0 33
8 24 Kavin C 0 2 1 – 0 2 Abinesh S 0 3
9 4 Aravindhan C S 0 2 0 – 1 2 Keerthivasan R S 0 25
10 31 Santhoshraj D 0 2 0 – 1 2 Arun J 0 5
11 8 Ashwin A 0 2 1 – 0 2 Nandhakumar R 0 27
12 41 Tamilmani A 0 2 0 – 1 2 Harish B 0 16
13 17 Janakiraman A 0 2 0 – 1 2 Sabari K 0 30
14 44 Velavan A 0 2 0 – 1 2 Jayaharish M R 0 18
15 42 Tharun Sridhar B 0 2 1 – 0 2 Kavidash P 0 23
16 7 Arunprashanth S 0 1 0 – 1 1 Lingesh S 0 26
17 10 Deepak M 0 1 0 – 1 1 Sujithkamal V 0 40
18 22 Kathirvel K 0 1 - – + 1 Gnaneshwar Sr 0 14
19 29 Nithish S 0 1 - – + 1 Gowtham M 0 15
20 38 Srikanth E 0 1 1 – 0 ½ Soundararajan A 0 37
21 21 Karthick S 0 ½ 1 – 0 1 Devaprakash S 0 47
22 36 Siva S 0 0 1   bye    
23 2 A 0 0 0   not paired    
24 6 Arun J 0 0 0   not paired    
25 11 Devaprakash 0 0 0   not paired    
26 34 Sethupathi M 0 0 0   not paired  
Pairings/Results                  
Round 6                  
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 12 Dhanush J P 0 5 1 – 0 5 Jeeva B 0 19
2 43 Thiruvengadam S 0 4 0 – 1 4 Gangathiran K 1200 1
3 13 Gandhiselvan M 0 4 0 – 1 4 Sudhakar K 0 39
4 32 Sathish A 0 4 0 – 1 4 Vijay B 0 45
5 5 Arun J 0 3 - – + 3 Keerthivasan R S 0 25
6 28 Nikil Raghav V 0 3 0 – 1 3 Ashwin A 0 8
7 9 Darwesh S H 0 3 1 – 0 3 Sabari K 0 30
8 16 Harish B 0 3 1 – 0 3 Tharun Sridhar B 0 42
9 18 Jayaharish M R 0 3 0 – 1 3 Shri Nithish S S 0 35
10 33 Selvam K 0 3 - – + 3 Kadhareeswaran K 0 20
11 46 Vinith Raja R 0 3 0 – 1 3 Kavin C 0 24
12 3 Abinesh S 0 2 + – - 2 Santhoshraj D 0 31
13 27 Nandhakumar R 0 2 0 – 1 2 Aravindhan C S 0 4
14 26 Lingesh S 0 2 0 – 1 2 Gnaneshwar Sr 0 14
15 41 Tamilmani A 0 2 - – + 2 Gowtham M 0 15
16 17 Janakiraman A 0 2 + – - 2 Srikanth E 0 38
17 23 Kavidash P 0 2 0 – 1 2 Velavan A 0 44
18 40 Sujithkamal V 0 2 0 – 1 Karthick S 0 21
19 47 Devaprakash S 0 1 - – + 1 Arunprashanth S 0 7
20 36 Siva S 0 1 - – + 1 Deepak M 0 10
21 37 Soundararajan A 0 ½ 1   bye    
22 2 A 0 0 0   not paired    
23 6 Arun J 0 0 0   not paired    
24 11 Devaprakash 0 0 0   not paired    
25 22 Kathirvel K 0 1 0   not paired    
26 29 Nithish S 0 1 0   not paired    
27 34 Sethupathi M 0 0 0   not paired  

Leave a Comment