ESWAR CRICKET ACADEMY U14 INTER SCHOOL CRICKET TOURNAMENT All MATCHES SCORE DETAILS

 
St.Patrick's
Batting Bowling Extras Total Extras
Name 6s 4s 3s 2s 1s Balls Total Overs Maidens Wickets Runs Match No Byes Leg byes Wides No balls
Alfred Emmanuel.A 16 4 37 149 110 1 13
Velusai.B 24 3 378 199 148 2 1 3 7
Abhinav.S 1 4 3 19 50 47 12 2 30 3 1 17 3
Raja Ganapathy.S 1 1 5 30 11 27 5 8 107 4 17 3
Karimanal Sakthi 10 2 42 101 86 1 10 5 11
C.P.Akshath 12 4 41 145 95 17 4 69
Jeevan.S 6 3 17 50 48 10 1 1 55
M.Rushil Kumar 4 3 20 65 42
Dhruv Shiva Sundar.S 3 11 3 6 2 41
Joel Ignatius.J 5 10 28 30 16 3 98
Vaidyanathan.K 22 1 1 105
Sam Immanuel Lazar.J 1 5 9 7 12 2 89
Navies Ronaldo.T 2 6 2 12 3 7 37
Sam Edward Rajasekar 1 4 1
Raathin.R 3 20
Total   82   24 580 847 630 138 10 30 661   2 3 65 6 76
 
Doveton Boys Higher Secondary School
Batting Bowling Extras
Name 6s 4s 3s 2s 1s Balls Total Overs Maidens Wickets Runs Match No Byes Leg byes Wides No balls
Allen 1 5 35 9 18 1 5 110 1 2 1 24 3
Waseem 24 6 30 117 141 2 6 1 15
Surenthar 3 2 6 15 22 1 10 3 13 1
Rohindh 1 8 1 8 1 65 4 1 16 3
Sesha 3 1 13 65 27 1 12
Sachin 3 7 24 134 57 21 4 87
Harish 6 12 7 11 1 54
Bevan 1 14 64 15 12 1 67
Sam 3 2 1 12 17
Thavin 3 3 2 10 38 44 9 1 65
Mithun
Tharik 2 19
Maharishi 1 1 5 5 9 1 76
Manoj 1 1 2 18 8 1 10
Ashwin
Total   42   22 113 523 353 93 1 14 575   9 2 68 7 86
 
Chimnaya Vidyalaya
Batting Bowling Extras
Name 6s 4s 3s 2s 1s Balls Total Overs Maidens Wickets Runs Match No Byes Leg byes Wides No balls
Shreyas.M 4 31 15 136 331 314 9 61 1 20
Suudharshan.S 6 2 13 46 41 23 2 5 88 2 7
Vyshag.A.Menon 5 12 32 32 5 1 40 3 11 1
Venkatesh Menon 5 2 21 22 7 3 50 4 2 10
Punith.E 5 2 13
Ananthan.K 21 3 6 88 6 1 21 3
Shreejith.S.G 1 2 1 4 1 34
Keshav Balaji 8 1 35 82 69 27 2 9 148
Jeswin Bradman 39 19 86 255 307 18 1 6 78
Rohithan.K 16 2 6 62
Sreekanth 14 1 3 46
Aarav 13 1 3 55
Raghav.N 5 6 14 36 46
Bhagawath.M 1 4 5 25 17
Ayush
Total 4 100   47 304 830 849 157 13 42 750   3 2 82 4 91
 
Sri Sankara Senior Secondary
Batting Bowling Extras
Name 6s 4s 3s 2s 1s Balls Total Overs Maidens Wickets Runs Match No Byes Leg byes Wides No balls
Sundar.S 3 17 4 29 150 123 22 6 125 1 9 3
Nithin.N 10 3 13 111 59 19 2 86 2 2 10 2
Sakthi.G 3 3 4 42 22 10 3 62 3 6 1 29 2
Naren.S 8 1 16 112 50 4 1 7 4 1 15
Mirtyum
Aakash 3 1 3 15 17 5 1 29
Chandrasekar 14 2 93
Natesan.S 1 10 2 17 1 1 86
Arvind 6 3 12 59 42 9 1 46
Vidwath 4 3 9 91 31
Vishal.R 2 3 4 47 18
Rohit.V.R 1 1 3 20 8
Lokesh.K 1 4 6 6 2 16
Total 3 54   24 97 663 378 102 1 17 550   9 1 63 7 80
 
Hindu Senier Secondary School
Batting Bowling Extra's
Name 6s 4s 3s 2s 1s Balls Total Overs Maidens Wickets Runs Match No Byes Leg byes Wides No balls
Koshal Ram 3 11 71 23 10 1 74 1 1 1 8 11
Iraichelvan 13 1 2 9 83 72 2 1 4 6
M.S.Dhanush 3 4 14 15 2 25 3 4 1 32 8
Dishal 2 2 26 10 4 1 14 3
Siddharth 2 1 5 62 15 11 1 41
R.Dhanush 1 10 4 14 73 72 1 16
Kanakasabapathy 1 1 18 2 1 10
Abinav.R 1 7 2 2 12
G.Sai Aravind 1 3 6 48 16
Ananthan.R 4 2 25 113 48 5 1 47
Rohit.S 1 7 1 1 16
Krishna Kumar 2 8 2 0.5 10
Total 1 38 1 14 80 530 278 33.5 1 2 251   6 3 58 28 95
 
Nellai Nadar Mat.Hr Sec school
Batting Bowling Extras
Name 6s 4s 3s 2s 1s Balls Total Overs Maidens Wickets Runs Match No Byes Leg byes Wides No balls
S. Ashwin Karthik 1 16 3 30 260 181 7 1 2 25 1 17
S.Harish 3 39 15 79 234 283 20 132 2 1 29
C. Suffin 13 2 9 82 65 22 1 1 114 3 5 1 9 1
S. Madan 10 1 40 95 117 2 18 4 1 8 2
M. Rishi Ganesh 6 1 7 26 33 27 5 4 116 5 5 19 7
S. Manchanda Singh 25 26 8 57 141 177 26 1 4 139
R. Keerthivasan 18 7 40 126 126 6 3 52
S. Dinesh 11 1 66
S. Jayaseelan 5 1 28
V. Aarasan
B.S. Murali 1 7
A. Gangadharan 1 13
M. Sivanesan 1 1 11 6 7 2 36
Madhavan 4 1 19
S. Tharun 5 1 1 17
Total 4 128 26 37 263 975 988 144 10 19 782   10 3 82 10 105
 
The PSBB Millennium School
Batting Bowling Extras
Name 6s 4s 3s 2s 1s Balls Total Overs Maidens Wickets Runs Match No Byes Leg byes Wides No balls
V.S. Nitin 29 2 87 239 202 2 1 5 1 19 2
R. Yash 11 2 25 92 76 2 19
Adhithya C A 1 11 5 29 95 89 17 2 78 3 1 10 2
Dipin Chandrakandh 12 3 39 109 95 17 1 8 90 4 4 8 1
S. Vikram 1 20 5 39 219 139 4 21 5 27 1
Rahul Ganesh 4 1 5 18 23 18 1 1 70 6 11 1
Pratham S.S 3 9 28 21 11 1 74
Shyam Ganesh 1 2 1 25 5 124
Jayanth S 27 3 7 114
Adhithya Varadarajan 4 2 15 52 37 32 5 6 94
Abinanthan 12 9 34 59
Sandeep S R 2 3 2 6 2 40
Lakshman P 2 3 3 18 15 1 3
Anantha Padmanaban
Om Nitin K 1 2 4 5 1 2 10
Total 2 109   23 263 911 763 165 11 35 723     5 94 7 106
 
Surana Jain Vidhyalaya
Batting Bowling Extras
Name 6s 4s 3s 2s 1s Balls Total Overs Maidens Wickets Runs Match No Byes Leg byes Wides No balls
Kishore R Patel 8 3 8 35 46 14 2 93 1 6 1 33
Rahul N Chudhary 1 9 1 5 42 2 1 34 2
Piyush U Hirani 2 3 6 22 20 3 5 28
Shankarlal P Mali 8 4 11 66 51 10 3 50
Dhasrath.M 1 1 3 26 26 5 39
Aadesh.D 1 5 31 9 13 1 1 68
Vishal.S 2 1 4 9 14 15 7 126
Piyush S Jana 4 1 1 7 35 27
Yash K Jain 1 8 1
Gyaneshwar 8 1 2 9 62 48
Mukundh.J 1 1 22 5
Madhesh 1 12
Manojkumar 1 5
Total   35 2 15 56 325 248 64 1 13 435   12 1 95 2 110
 
DON BOSCO Egmore
Batting Bowling Extras
Name 6s 4s 3s 2s 1s Balls Total Overs Maidens Wickets Runs Match No Byes Leg byes Wides No balls
T.M.Shreyas 8 5 24 91 66 10 4 63 1 1 1 10
John Samuel Abisech 8 6 47 125 93 10 3 62 2 6
Mohot Soni.S 4 19 4 15 4 50 3 9
Sunil Krishna.N 3 8 20 20 5 1 37 4 6 19 2
Barathwaj.P 14 1 2 59
Karthik Mishra 12 1 11 14 136 128
Athish.S.R 2 4 20 8
Siddarth.P 3 1 11 19 25 3 1 2 10
Bhuvanesh Kumar 3 2 7 38 25 3 1 7
Jayan Thiruchelvam 10 3 4 38
K.S.Harris Roshan 1 7 14 10 2 7
Aasrit 16 4 78
Anish 6 2 17
Teja 3 1 10
Karan Sampat 12 1 3 29
Total   38 1 27 126 482 379 109 8 29 467   7 1 44 2 54
 
Sindhi Model
Batting Bowling Extras
Name 6s 4s 3s 2s 1s Balls Total Overs Maidens Wickets Runs Match No Byes Leg byes Wides No balls
Yash 2 1 2 15 56 30 6 1 32 1 6 17 2
Chirag 1 4 1 8 42 32 6 1 14 2 26
P.Bhavar Jain 4 1 3 8 55 33 0.1 4
Rohan 1 4 9 36 21 4 24
Ram 5 3 9 55 35 8 49
Michal 1 2 6 6
Athish 2 2 2 6 31
Hithin 3 35 3
Pradhysh 4 1 21
Sanjay 8 5 41
Total 1 17 2 13 56 287 162 42.1 1 7 216   6   43 2 51
                                   
                                   
Velammal International School
Batting Bowling Extra's Total Extea
Name 6s 4s 3s 2s 1s Balls Total Overs Maidens Wiclets Runs Match No Byes Leg byes Wides No balls
L.Pranav 2 2 31 10 1 1 16 17
M.Abishak 3 2 5 26 21 6 18
S.Praveen Kumar 3 1 2 29 16 5 2 24
A.Sumesh 1 2 14 6 5 1 26
P.Saravanan 4 7 22 23
S.Ajay Kumar 1 1 1 5 7
Govrav H Patal 4 6 4
Ariyas Singh 2
Maren H Petal 1 2 9 6
D.Sushil  1 1 2 13 8 6 27
Sudher 4 11 4 2 1 11
Total   16   5 31 168 105 24   4 106   1   16 17 34
                                   
  19 659 32 251 1969 6541 6188 1100 57 212 5516   65 21 710 75
871