KTC State Ranking Junior Tennis Tournament

KTC State Ranking Junior Tennis Tournament

Krishnan Tennis Centre3

Krishnan Tennis Centre3

Results

S1 Arjun Rathinam bt Devamittran 6-2, 6-0

Dravida Selvam bt G. Krishna Priyan 4-6, 6-2, ,7-5

Adhrit Awal bt Gagan Rakesh Vimal 6-3, 6-2

S6 Tharakesh Asokar bt R. Vignesh 6-0, 6-2

S4 Kishan Kumar bt Aryan Lakshman 6-0, 6-1

Sairam Thyagarajan bt R. Vigneshwaran 6-0, 6-4

Jerome Robbins bt Akash Karakatte 6-4, 6-1

S6 Ashwin Kashyap bt Rupesh Karunakaran 6-0, 6-0

S7 Samuel Jones bt K. Sudhir 6-2, 6-2

Rohith Kannan bt Y. Santhosh 6-2, 6-4

G. Saran bt Shrikar Jayaraman 6-2, 6-3

S3 Rahul Dutt bt G. Kesavan 6-0, 6-0

S5 Rohan Daniel bt V.B. Shyam Karthik 6-2, 6-0

N. Adarsh bt S. Sidharth 6-0, 6-0

Mohana Krishnan bt Aparajith G.S. 6-3, 6-2

S2 Jeffery Sam Prakash bt Aryan Nahar 6-0, 6-0

Leave a Comment