SSN OPEN 2K16 – Day 2 Results

SSN OPEN 2K16 – Day 2 Results

Date: 24th February 2016


(action photographs Sai Samhitha – ITF Player) of SSN OPEN 2k16)

SSN OPEN 2K16 RESULTS FOR SECOND DAY

UNDER-14 Boys Category (Quarter Final)
1.Sandeep VM bt Paul(7-1)
2.S.P.Sundaraselvam bt K.Vigneshwaran(7-3)
3.Pranav Karthik bt Y.Santosh(7-3)
4.Arjun Rathnam bt M.Krthan(7-3)

UNDER -25 Women category (Pre Quarter final match)
1. Sai Samhitha bt Snigdha(7-0)
2. S.Praveena bt D.Varshita(7-1)
3. Kavya bt Lavanya(7-4)
4.Tanvee Bose bt Prithika Rani(7-2)
5.Sangitha bt Pavana(7-2)
6.Diana Abi bt Anjana (7-3)
7.Nithya Raj bt Devaki Sai (7-2)

UNDER -25 Men category ( First round matches)
1. Irfan Hussain bt Vikash Sarwin(7-3)
2.Vignesh.N bt Mohammed Ismail(7-1)
3.Vimalraj bt Sarvesh Kumar(7-2)
4.Rahul Raj bt Suriyan(7-5)
5.Samyuth Balaji bt Karthik Abishek(7-0)
6.S.M.Aaditiya bt Vignesh Babu(7-0)
7.Dhananjay Dhruva bt Hariharan(7-0)
8.Prithvi Sekar bt Rohit Sharma (7-3)
9.Sriram.S bt Nishant Ponnappa (7-0)
10.Raswant Ravi bt Raja(7-1)
11.I.B.Akshay bt Govindan(7-1)
12.Raghuveer bt Mohankumar(7-1)
13.I.hsan Hussain bt Anurag Iyer(7-0)
14.Mohan Devanand bt Harshit Pandey(7-3)

Leave a Comment