CCCA – V.Rajamannar Memorial U13 Group – A Match

CCCA - V.Rajamannar Memorial U13 Group - A Match
Thejas CA   Unique CA
Sno Name   Sno Name
1 Abhijit Ranganathan   1 Athish.S.R
2 Rahul   2 K.S.harris Roshan
3 Raghav   3 Tarakesh
4 Vashist   4 Venkatesh Menon
5 Sudharshan   5 K.Ananthan
6 Viraj   6 Varun
7 Sharan   7 Bosco
8 Vishnu   8 Vidhyath
9     9 Rahul
10     10 Niranjan
11     11 Ayush
12     12 Abhimanyu
13     13  
Match between - Thejas CA and Unique CA
Date : 17 Sept 2015
Match won by:Thejas CA won the toss Elected to Bat
Thejas CA 10 for 76 in 7 overs Rahul 5/4
Loss to
Unique CA 11 for no loss in 1 overs
   

Leave a Comment