Krishnan tennis centre Tournament 2016 Pre quarter finals results

Krishnan tennis centre Tournament 2016
(18th Jan to 23rd Jan 2016)
Boys U12 Singles
Date: 19th Jan 2016

Krishnan Tennis Centre

Krishnan Tennis Centre

Pre Quarter Finals Results

S.1 Aaron Niranjan ES bt Q. A.S. Shyam Sundar 9-1
Pranav Karthik bt Gagan Rakesh Vimal 9-2
Aryan Lakshmanan bt S.7 M. Siddarth 9-4
Adrit Awal bt A.V. Pranav 9-0
S.5 – Asuthosh Thavan. B bt Q. Paul Cepha 9-6
S.4 – G.Krishna Priyan bt Velan Vanaraja 9-3
S-8 – R.P. Promoth bt A. Mohammed 9-2
S.2 – Samuel Jones bt R. Khanushwaran 9-5

Girls Singles U-12 Pre Quarter Finals

G. Banu Priya bt R. Preethi 9-1
S.3 Kundana Sri. B bt Abinaya Catilyn. S 9-1
S. Lochana Sri bt Joel Nichole 9-7
W/C Raksha Gopika bt Anoshka 9-6
S.4 – Deva Sree TV bt SA. Jyothisha 9-6
Sri Harini bt Koneru Jhanvi 9-3

Leave a Comment