KTC-INDIA PISTONS JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 2017 – Girls Pre Quarter Results

KTC-INDIA PISTONS JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 2017 – Girls Pre Quarter Results

INDIA PISTONS JUNIOR TENNIS TOURNAMENT- 2017

GIRLS SINGLES UNDER 14 YRS

S-1 R.PREETHI bt V. CHAITANYA 6-1,6-1,

A.OVIYA bt I.CATERINE 6-1,6-0,

S-4 S.LOCHANA SREE bt SREE DARSHNI. S.R 1-6,6-0,6-0,

ANOUSHKA bt D.PORPAVAI 6-0,6-0,

AMUDHANANGAI bt DEEKSHA SATHISH KUMAR 6-0,6-0,

S-3 JOELL NICHOLE.C bt G.INDRA 6-0,6-0,

G.VISHWA PRIYA bt LEELA 6-2,6-4,

S-2 D.JENIFER RANI bt KAREENA 6-0,6-1,

Leave a Comment