முதியோர்கள் மகிழ்ச்சியே எங்களோட முதல் குறிக்கோள்! பிரிதிவிராஜ் | Old Is Gold Store

வீட்டில் இருக்கும் முதியர்களுக்கு என்றே பிரத்யேகமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் Old Is Gold Store. இது வீட்டில் தனியாக வசிக்கும்…

வயசானவங்களோட ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு எப்பவும் இருந்தா அதுவே போதும்! | ஜெயஸ்ரீ பிரித்விராஜ் | Old Is Gold Store

வீட்டில் இருக்கும் முதியர்களுக்கு என்றே பிரத்யேகமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் Old Is Gold Store. இது வீட்டில் தனியாக வசிக்கும்…

Changing times. Changing tastes | Curating masterpieces in trendy silk sarees | Jayashree Ravi PALAM

History of Silk: How silk was discovered: According to the 27th century BC tale, the discovery…