திருவிழா கோலம் பூண்டு சென்னை புத்தக கண்காட்சி நடந்து வருகிறது | Chennai Book Fair 2022 | YMCA, நந்தனம் | Chennai

இந்த வருட புத்தக கண்காட்சி ஒரு புத்தக கடலாகவே பார்க்க தோன்றியது. இந்த நவீன டிஜிட்டல் யுகத்தில் smartphone, laptop மற்றும்…

முதியோர்கள் மகிழ்ச்சியே எங்களோட முதல் குறிக்கோள்! பிரிதிவிராஜ் | Old Is Gold Store

வீட்டில் இருக்கும் முதியர்களுக்கு என்றே பிரத்யேகமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் Old Is Gold Store. இது வீட்டில் தனியாக வசிக்கும்…

வயசானவங்களோட ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு எப்பவும் இருந்தா அதுவே போதும்! | ஜெயஸ்ரீ பிரித்விராஜ் | Old Is Gold Store

வீட்டில் இருக்கும் முதியர்களுக்கு என்றே பிரத்யேகமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் Old Is Gold Store. இது வீட்டில் தனியாக வசிக்கும்…

Changing times. Changing tastes | Curating masterpieces in trendy silk sarees | Jayashree Ravi PALAM

History of Silk: How silk was discovered: According to the 27th century BC tale, the discovery…

From a humble beginning in Mumbai Matunga, today a 30+ retail stores in Chennai and many other parts of the world – Giri Trading Agency, the one stop religious super store!

It was way back in the early 1950s that a South Indian who was living in…