ஆயுர்வேதம் முறையில் எல்லா நோய்களுக்கும் மருந்து இருக்கிறது | டாக்டர் நடராஜன், வெங்கட்ராமணா ஆயுர்வேத டிஸ்பென்சரி மயிலாப்பூர், சென்னை

ஆயுர்வேதத்தில் எல்லா நோய்களுக்கும் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் சிகிச்சை முறை மருந்து மற்றும் னாய் தீர்க்கும் முறை சொல்ல பட்டு…

117 year old VENKATARAMANA AYURVEDA DISPENSARY services patients with a Free Dispensary with Ayurvedic medicines

If you do believe in Ayurveda then this is one of the oldest and best place…

Jammi Livercure Clinic | One Stop Ayurveda Clinic for 120 years | Dr. Jammi Narasimmam | Mylapore

Welcome To The World Of Wellness Ayurveda is the oldest surviving complete medical system in the…

Ear, Nose & Throat ailments | Dr Shankar Kumar, Suraksha ENT Care clinic | Abhiramarapuram Chennai

Suraksha ENT Care Centre is a day care ENT Surgical centre founded by Pujyasri Mathioli R…

Eye Care Beyond Compare | Dr. Yeshwant Rajagopal | Suraksha Eye Clinic | Abhiramapuram

Vision is the art of seeing what is invisible to others   Latest fifth generation Autorefractometer ,…